ხელოსნობის პროცესი

ასამბლეის კონტროლის ნაკადის სქემა

ტყვიის წარმოება

JIANTOU (5)

პროდუქტის საცდელი წარმოება

JIANTOU (5)

პირველი საგნის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (5)

მასობრივი წარმოება

ნ.გ

საიტის კადრები და შეამოწმეთ ნიმუში და შეამოწმეთ მასალა, გარეგნობა და სტრუქტურა

თანამშრომლების თვითდამოწმება

პროდუქტის ცუდი მკურნალობის მეთოდი:ხელახალი შერჩევა; მიმართეთ გადასატანად; დათმობა და მიღება;
შენიშვნა: 1. საპატრულო შემოწმების 10% -ზე მეტი უხარისხო პროდუქტმა დაუყოვნებლივ უნდა მოითხოვოს წარმოების გამორთვა და ცუდი ჩვენების ადგილის შექმნა. დაწერეთ ზედამხედველს ხარისხის გამონაკლისის დამუშავების ფურცელი.

JIANTOU (4)

ნ.გ

ნ.გ

გადადით შემდეგ პროცედურაზე

JIANTOU (1)

უორესტო საცავი

კარგი

JIANTOU (1)

სურათების შერჩევის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (1)

პროცესის შემოწმება

მასალა, გარეგნობა, სტრუქტურა ნორმალურია, უნაკლო მასალა, შემოწმების შენახვა შესაძლებელია საწყობის სიაში ხელმოწერის შემდეგ.

ჭედურობა ხარისხის კონტროლის ნაკადის სქემა

ტყვიის წარმოება

JIANTOU (5)

პროდუქტის საცდელი წარმოება

JIANTOU (5)

პირველი საგნის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (5)

მასობრივი წარმოება

ნ.გ

საიტის კადრები და შეამოწმეთ ნიმუში და შეამოწმეთ მასალა, გარეგნობა და სტრუქტურა

თანამშრომლების თვითდამოწმება

პროდუქტის ცუდი მკურნალობის მეთოდი:ხელახალი შერჩევა; მიმართეთ გადასატანად; დათმობა და მიღება;
შენიშვნა: 1. საპატრულო შემოწმების 10% -ზე მეტი უხარისხო პროდუქტმა დაუყოვნებლივ უნდა მოითხოვოს წარმოების გამორთვა და ცუდი ჩვენების ადგილის შექმნა. დაწერეთ ზედამხედველს ხარისხის გამონაკლისის დამუშავების ფურცელი.

JIANTOU (4)

ნ.გ

ნ.გ

გადადით შემდეგ პროცედურაზე

JIANTOU (1)

უორესტო საცავი

კარგი

JIANTOU (1)

სურათების შერჩევის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (1)

პროცესის შემოწმება

მასალა, გარეგნობა, სტრუქტურა ნორმალურია, უნაკლო მასალა, შემოწმების შენახვა შესაძლებელია საწყობის სიაში ხელმოწერის შემდეგ.

Die Casting ხარისხის ნაკადის სქემა

ტყვიის წარმოება

JIANTOU (5)

პროდუქტის საცდელი წარმოება

JIANTOU (5)

პირველი საგნის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (5)

მასობრივი წარმოება

ნ.გ

საიტის კადრები და შეამოწმეთ ნიმუში და შეამოწმეთ მასალა, გარეგნობა და სტრუქტურა

თანამშრომლების თვითდამოწმება

პროდუქტის ცუდი მკურნალობის მეთოდი:ხელახალი შერჩევა; მიმართეთ გადასატანად; დათმობა და მიღება;
შენიშვნა: 1. საპატრულო შემოწმების 10% -ზე მეტი უხარისხო პროდუქტმა დაუყოვნებლივ უნდა მოითხოვოს წარმოების გამორთვა და ცუდი ჩვენების ადგილის შექმნა. დაწერეთ ზედამხედველს ხარისხის გამონაკლისის დამუშავების ფურცელი.

JIANTOU (4)

ნ.გ

ნ.გ

გადადით შემდეგ პროცედურაზე

JIANTOU (1)

უორესტო საცავი

კარგი

JIANTOU (1)

სურათების შერჩევის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (1)

პროცესის შემოწმება

მასალა, გარეგნობა, სტრუქტურა ნორმალურია, უნაკლო მასალა, შემოწმების შენახვა შესაძლებელია საწყობის სიაში ხელმოწერის შემდეგ.

შესხურება ხარისხის კონტროლის ნაკადის სქემა

ტყვიის წარმოება

JIANTOU (5)

პროდუქტის საცდელი წარმოება

JIANTOU (5)

პირველი საგნის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (5)

მასობრივი წარმოება

ნ.გ

საიტის კადრები და შეამოწმეთ ნიმუში და შეამოწმეთ მასალა, გარეგნობა და სტრუქტურა

თანამშრომლების თვითდამოწმება

პროდუქტის ცუდი მკურნალობის მეთოდი:ხელახალი შერჩევა; მიმართეთ გადასატანად; დათმობა და მიღება;
შენიშვნა: 1. საპატრულო შემოწმების 10% -ზე მეტი უხარისხო პროდუქტმა დაუყოვნებლივ უნდა მოითხოვოს წარმოების გამორთვა და ცუდი ჩვენების ადგილის შექმნა. დაწერეთ ზედამხედველს ხარისხის გამონაკლისის დამუშავების ფურცელი.

JIANTOU (4)

ნ.გ

ნ.გ

უორესტო საცავი

კარგი

JIANTOU (1)

სურათების შერჩევის შემოწმება

კარგი

JIANTOU (1)

პროცესის შემოწმება

მასალა, გარეგნობა, სტრუქტურა ნორმალურია, უნაკლო მასალა, შემოწმების შენახვა შესაძლებელია საწყობის სიაში ხელმოწერის შემდეგ.